You are here

Osrednje teme
04/04/2017

Nadaljevanje raziskave ESENER-2 o sodelovanju delavcev – seznanite se z rezultati.

Kako je v podjetjih urejeno sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu? Ali so vzpostavljene formalne strukture za zagotavljanje zastopanosti delavcev oziroma ali je vključevanje delavcev bolj neposredno? Za več informacij si oglejte rezultate kvalitativne študije agencije EU-OSHA o sodelovanju delavcev pri varnosti in zdravju pri delu ter posvetovanju z njimi o tej temi, s katero se nadaljuje raziskava podjetij ESENER-2.

Preberite sporočilo za javnost

Preberite poročilo, povzetek in sedem poročil o državah

Seznanite se z ugotovitvami raziskave podjetij prek spletne nadzorne plošče