Osrednje teme

Back to highlights

Začenja se terensko delo v zvezi z anketo agencije EU-OSHA o dejavnikih tveganja za razvoj raka

Image

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Ta inovativna anketa bo proučila, kako so evropski delavci izpostavljeni določenim dejavnikom tveganja za razvoj raka, da bi lahko bolje opredelili tiste dejavnike, ki so povezani z večino izpostavljenosti. Tako pridobljeni zanesljivi podatki so bistvenega pomena za varnost in zdravje delavcev ter produktivno in trajnostno gospodarstvo.

Načrtuje se izvedba skoraj 25 000 anket z delavci na Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, Irskem in v Španiji. Naključno izbrane delavce bodo izvajalci ankete poklicali na njihove mobilne telefone in jim zastavili vprašanja, ki so prilagojena delovnemu mestu vsakega posameznega delavca in se nanašajo na njihove vsakodnevne delovne naloge.

Terensko delo bo trajalo do januarja 2023, objava prvih izsledkov ankete pa je načrtovana ob koncu leta 2023. Rezultate ankete bodo dopolnjevale sekundarne analize, ki bodo vključevale poglobljene študije o posebnih temah.

Več informacij o anketi o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi