Osrednje teme
30/05/2020

Izpostavljenost dejavnikom tveganja za razvoj raka na delovnem mestu – nov vprašalnik za Evropo

Evropski teden boja proti raku od 25. do 31. maja je namenjen ozaveščanju o preprečevanju raka, dostopu do zdravljenja in podpori preživelim onkološkim bolnikom.

Za obeležitev tega tedna bo agencija EU-OSHA predstavila načrt za nov, inovativen vprašalnik med delavci v Evropi o izpostavljenosti dejavnikom za razvoj raka. Z zbiranjem zanesljivih podatkov o izpostavljenosti tveganjem na delovnem mestu naj bi vprašalnik pomagal zapolniti velike vrzeli v informacijah, ki jih imamo o eni izmed največjih z delom povezanih zdravstvenih težav.

Iz zbranih informacij bo razvidna točna in celovita slika trenutnih tveganj, pomagale pa bodo tudi pri oblikovanju prihodnjih preventivnih ukrepov. Pripravljano delo v zvezi z vprašalnikom se je že začelo, agencija EU-OSHA pa naj bi prve izsledke objavila leta 2023.

Preberite opis projekta o novem vprašalniku

Obiščite naša spletna razdelka o vprašalniku in z delom povezanega raka

Poiščite več informacij o evropskem tednu boja proti raku