Osrednje teme
08/04/2020

Izpostavljenost biološkim dejavnikom na delovnem mestu: kako lahko zaščitimo delavce, zlasti tiste najbolj ogrožene?

Image by Irén Nemess from Pixabay

Pet dokumentov za razpravo agencije EU-OSHA opredeljuje sektorje, v katerih za delavce obstaja veliko tveganje izpostavljenosti biološkim dejavnikom: delo z živalmi, ravnanje z odpadki in čiščenje odpadnih voda, poljedelstvo, delo, ki vključuje potovanja in stik s potniki, in zdravstveno varstvo.

Dokumenti vsebujejo ugotovitve iz raziskovalnega projekta za pridobivanje znanja o bioloških dejavnikih na delovnem mestu in povezanih učinkih na zdravje. Osredotočajo se na ranljive skupine in nastajajoča tveganja ter podajajo priporočila za njihovo učinkovito preprečevanje.

Preberite dokumente za razpravo

Spoznajte več o z delom povezanih bolezni zaradi bioloških dejavnikov

Preberite nedavno objavljen članek COVID-19: smernice za delovna mesta

Preberite ta članek, ki obravnava epidemije v delovnem okolju