Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Proučevanje vloge dobavnih verig pri spodbujanju varnosti in zdravja pri delu

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

Agencija EU-OSHA je v okviru svojega raziskovalnega programa za izboljšanje skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu raziskala potencial dobavnih verig, tj. odnosov med kupci in prodajalci, za spodbujanje varnosti in zdravja pri delu.

Raziskava je presegla običajni okvir tradicionalnih delovnih razmerij ter poglobljeno proučila potencial tržnih praks za izboljšanje delovnih pogojev. Temeljit pregled literature, osredotočen na izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v dobavnih verigah v agroživilski in gradbeni industriji, je omogočil celovito razumevanje te tematike. Poleg tega so raziskovalci v dveh poročilih o politiki ocenili izvajanje, priložnosti in izzive tovrstnih praks v agroživilski in gradbeni industriji.

Cilj raziskovalnega programa agencije EU-OSHA je navdihniti podjetja in jim pomagati pri spoštovanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Na voljo je celovito poročilo o tej temi.

Preberite poročilo in povzetek z naslovom Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v dobavnih verigah: tržne pobude v agroživilski in gradbeni industriji ter s tem povezane povzetke o politiki

Oglejte si vse publikacije na temo Dobra varnost in zdravje varnost pri delu sta dobra za posel.