Osrednje teme
30/09/2019

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2019 se hitro približuje

Agencija EU‑OSHA bo 21. oktobra skupaj s partnerji odprla Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, da bi spodbudila sodelovalno in dejavno varno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Teden kot glavni dogodek v okviru trenutne Kampanje za zdravo delovno okolje navdihuje na stotine dogodkov po vsej Evropi, kot so predvajanja filmov, medijski dogodki, konference, razstave, tekmovanja in izobraževanja.

Zakaj ne bi poiskali več informacij o dogajanju v vaši okolici med 21. in 25. oktobrom in poizvedeli, kako lahko sodelujete?

Spremljajte Dogodek v okviru evropskega tedna na strani Facebook in razširite novico o #EUhealthyworkplaces