You are here

Osrednje teme
04/12/2017

Evropa v pričakovanju nove kampanje za zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019

Sedaj ko se je kampanja „Zdrava delovna mesta za vse generacije“ za obdobje 2016–2017 iztekla, se je začelo odštevanje do pričetka naslednje kampanje agencije EU-OSHA z naslovom „Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki se bo začela aprila 2018.

Kampanja v obdobju 2018–2019 je namenjena ozaveščanju o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj, na podlagi katere bi te uspešno odpravili oziroma učinkovito obvladali.

Več informacij o novi kampanji