Osrednje teme
20/02/2019

Nova uredba o ustanovitvi agencije EU-OSHA priznava njeno preteklo delo in pomen za prihodnost

Agencija EU-OSHA pozdravlja svojo novo uredbo o ustanovitvi, ki bo začela veljati 20. februarja 2019.

Ob 25.-letnici obstoja agencije je v njeni novi uredbi priznana njena ključna vloga pri oblikovanju varnejšega in bolj zdravega delovnega okolja v Evropi vse od njene ustanovitve leta 1994. Nova uredba upošteva, da se svet dela hitro spreminja in nedvoumno podpira pomembnost agencije EU-OSHA v prihodnosti. Usklajena je z uredbami drugih agencij EU, ki spadajo na področje GD za zaposlovanje in uvaja nekaj pomembnih sprememb.

Več o novi uredbi o ustanovitvi agencije EU-OSHA

Oglejte si našo spletno stran o 25. obletnici