Osrednje teme
12/02/2020

Konferenca o prihodnosti dela opozarja na pomen varnosti in zdravja pri delu

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Izvršna direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu Dr. Christa Sedlatschek se bo 12. februarja udeležila mednarodne konference z naslovom Prihodnost dela – Izzivi in priložnosti za varnost in zdravje pri delu Dr. Sedlatschekova bo sodelovala na okrogli mizi z naslovom Od raziskav k politikam, usmerjenim k ukrepom. Govorila bo o nastajajočih nevarnostih, povezanih s kemikalijami, in o tem, kako se spoprijeti z njimi, ter predstavila kampanjo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji (2020–2022).

Na dogodku, ki ga organizirata italijanski državni zavod za zavarovanje pred nezgodami pri delu (INAIL) in mednarodna komisija za zdravje pri delu (ICOH), se bodo zbrali mednarodni strokovnjaki in obravnavali izzive v spreminjajočem se svetu dela s poudarkom na pomembnosti varnosti in zdravja pri delu v okviru demografskih sprememb in sprememb na trgu dela ter hitrega tehnološkega razvoja.

Več o dogodku