Osrednje teme
04/11/2019

Agencija EU-OSHA sodeluje na trgovskem sejmu A+A v Düsseldorfu

Agencija EU-OSHA bo od 5. do 8. novembra 2019 sodelovala na 36. mednarodnem kongresu in trgovskem sejmu A+A, organiziranem na temo varnosti in zdravja pri delu.

Njen izvršni direktor bo govoril o prihodnosti varnosti in zdravja pri delu v Evropi ter predstavil strategije, projekte in mreže.

Poleg tega bodo potekale predstavitve o pojavnosti, vzrokih in stroških z delom povezanih nezgod in poklicnih bolezni, projektu „Vizija nič“, nevarnih kemičnih snoveh, uspešnem preprečevanju tveganj s pomočjo ocen tveganja in njihovem izvajanju v malih in srednjih podjetjih.

Agencija EU-OSHA bo sodelovala tudi na številnih srečanjih za navezovanje stikov in delavnicah, kot je delavnica z mrežo ENETOSH, na kateri bodo razpravljali, kako mlade izobraziti in usposobiti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Oglejte si spletno mesto kongresa in sejma A+A