You are here

Osrednje teme
04/09/2017

Po novih svetovnih ocenah pomenijo nesreče in poškodbe, povezane z delom, letno 476 milijard EUR stroškov za gospodarstvo EU.

Gospodarski vidik varnosti in zdravja pri delu ni bil še nikoli prej tako očiten. Po novih ocenah iz projektov o stroških in koristih varnosti in zdravja pri delu pomenijo poškodbe in bolezni, povezane z delom, približno 476 milijard EUR stroškov na leto za gospodarstvo EU. Samo stroški z delom povezanih rakavih obolenj znašajo 119,5 milijard EUR.

EU-OSHA s tem projektom v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela in drugimi partnerji razvija model za približno oceno ekonomskih stroškov, ki so posledica neučinkovitih ali neobstoječih ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu. Model omogoča obsežne meritve posledičnih obremenitev za družbo, rezultati pa bodo oblikovalcem politike omogočili boljše razumevanje vpliva slabe varnosti in zdravja pri delu na gospodarstvo.

Najnovejši izsledki projekta in interaktivno, dostopno orodje za slikovni prikaz podatkov bodo predstavljeni na XXI. svetovnem kongresu o varnosti in zdravju pri delu v Singapurju.

Preberite sporočilo za javnost

Dostop do orodja za slikovni prikaz podatkov

Izvedite več o ekonomskih koristih dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu

Oglejte si fotografije