Osrednje teme
05/04/2019

Agencija EU-OSHA izreka priznanje svojim zaposlenim in svojemu domu

Agencija EU-OSHA praznuje 25 let spodbujanja varnih in zdravih delovnih mest v Evropi in priznava, da je glavni dejavnik njenega uspeha njeno osebje: strokovno, predano in motivirano.

Agencija s sedežem v nagrajenem mestu Bilbao je pogovorno znana kot „bilbajska agencija“, kar odraža tesen in vzajemno koristen odnos med agencijo in mestom.

Za več informacij o osebju in mestu v osrčju agencije EU-OSHA preberite naš novi članek

Oglejte si našo spletno stran o obletnici