Osrednje teme
04/02/2019

Agencija EU-OSHA obeležuje svetovni dan boja proti raku z napovedjo ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka

V Evropi je rak glavni vzrok umrljivosti, povezane z delovnimi razmerami. Za uspešno zaščito delavcev in boj proti raku, ki je posledica delovnih razmer, potrebujemo zanesljive in primerljive podatke o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka.

Agencija EU-OSHA s ponosom sporoča, da je na svetovni dan boja proti raku njen tristranski upravni odbor dal zeleno luč za začetek izvajanja računalniško podprte telefonske ankete, ki bo potekala v letu 2020 s ciljem oceniti izpostavljenost delavcev dejavnikom za razvoj raka.

Preberite poročilo in povzetek poročila o študiji izvedljivosti v zvezi s pripravo telefonske ankete.

Preberite povzetek poročila o politikah, pobudah in dobrih praksah na področju rehabilitacije in vračanja delavcev na delo po prebolelem raku, ki je na voljo v 14 jezikih.

Oglejte si koristne nasvete za delodajalce v zvezi z vračanjem delavcev z diagnozo raka na delo, ki so na voljo v 25 jezikih.