Osrednje teme
03/12/2019

Agencija EU-OSHA je osredotočena na prihodnost in še uspešnejša prihodnja leta

Ob izteku letošnje 25. obletnica delovanja agencije EU-OSHA želimo v zadnjem članku iz serije predstaviti, kako agencija poskuša predvideti nove in nastajajoče izzive za varnost in zdravje delavcev.

Leta 2005 je agencija EU-OSHA vzpostavila Evropsko opazovalnico tveganj, namenjeno zbiranju zanesljivih podatkov o spremembah na področju dela in njihovem morebitnem vplivu na varnost in zdravje pri delu. To delo se nadaljuje z nizom študij predvidevanja. Do zdaj sta bili obravnavani temi zelena delovna mesta in digitalizacija.

Cilj teh projektov je oblikovalcem politik in drugim deležnikom zagotoviti ustrezne informacije, ki bodo omogočile pravočasno sprejetje ukrepov učinkovito preprečevanje prihodnjih izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu.

Preberite naš zadnji članek, ki je izšel ob naši 25. obletnici in prikazuje, kakšna so predvidevanja agencije EU-OSHA o prihodnjih izzivih.

Za več informacij obiščite razdelek o nastajajočih tveganjih na našem spletišču.

Preberite celo serijo člankov ob 25. obletnici, objavljenih leta 2019.