You are here

Osrednje teme
30/10/2018

Agencija EU-OSHA uvaja novo zbirko podatkov o nevarnih kemičnih snoveh. Oglejte si jo!

Ali imate opravka z nevarnimi kemičnimi snovmi oziroma vodite ljudi, ki to počnejo? Ali potrebujete več informacij o tem, kako oceniti in obvladovati tveganja? Če je vaš odgovor pritrdilen, si oglejte novo obširno podatkovno zbirko agencije EU-OSHA o praktičnih orodjih in smernicah za nevarne kemične snovi, ki vsebuje povezave do ključnih virov in avdiovizualnih orodij iz držav članic EU in drugih držav. Vključuje številne nove študije primerov trenutne kampanje za zdravo delovno okolje, ki pri obravnavanju nevarnih kemičnih snovi podajajo dejanske primere dobre prakse.

Več sto vnosov v podatkovni zbirki zajema teme, kot so usposabljanje ali ocena tveganja, rakotvorne snovi in nadomestitev. Poleg tega je iskanje po podatkovni bazi enostavno. Če se na primer zanimate za vire v določeni državi, sektorju, pri delovni nalogi ali v primeru določene nevarnosti, lahko iskane informacije poiščete hitro in enostavno.

Iskanje po podatkovni zbirki nevarnih kemičnih snovi

Več informacij o kampanji Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta