Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Inšpektorji za delo v EU so ključni za udejanjanje varnosti in zdravja pri delu v praksi

Image

© Pexels

Namen inšpektoratov za delo je, da naj bi s sistemi sankcioniranja kršitev in standardiziranih ukrepov zagotovili skladnost z zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji. Ti sistemi vključujejo inšpekcijske preglede inšpektorjev za delo na kraju samem, kjer spremljajo in izvajajo nacionalno zakonodajo, ter strategije za preprečevanje nezgod in obolenj na delovnem mestu. V evropskih državah je mogoče najti različne pristope in načine delovanja tovrstnih sistemov.

Pri zagotavljanju skladnosti ima lahko pomembno vlogo uporaba prilagodljivega pristopa. Ta je običajno sorazmeren glede na stopnjo kršitve ter zajema vse od priporočil do upravnih glob in kazenskega pregona. Da bi se inšpektorji lahko lažje odločili, bi bilo smiselno razmisliti o standardiziranih ukrepih za zagotavljanje varnosti na delovnem mestu. Cilj teh prizadevanj je, da se ustvari varno in zdravo delovno okolje v korist vseh, z ničelno toleranco do kršitev.

Preberite dokument za razpravo Zagotavljaje skladnosti z zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu – evropski sistemi sankcij in standardiziranih ukrepov v okviru inšpekcije dela.

Oglejte si članek v spletni enciklopediji OSHWiki Vloga sankcij v evropski politiki in praksi inšpekcije dela.

Oglejte si naš tematski razdelek Izboljšanje skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.