Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Osrednja tema delavnice ESENER sta varnost in zdravje v evropskem izobraževalnem sektorju

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Študija ESENER razkriva, da so zaradi časovnega pritiska, dolgotrajnega sedenja, glasnega hrupa ter dela s težavnimi učenci in starši delavci v izobraževanju vsak dan izpostavljeni številnim pomembnim kostno-mišičnim in psihosocialnim dejavnikom tveganja.

Ker se je treba na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu v tej dejavnosti odločneje odzvati, se bodo 26. aprila srečali strokovnjaki agencije EU-OSHA, predstavniki Evropske komisije in socialni partnerji EU ter prek spleta razpravljali o ključnih ugotovitvah študije

Na delavnici bodo predstavljeni podatki iz treh nizov evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER) ter ugotovitve iz strokovnih razgovorov z deležniki iz sektorja. Na dogodku se bodo zlasti dotaknili vprašanja, kako obravnavati vrzeli v ocenah tveganja, ki izhajajo iz drugačnega načina poučevanja zaradi digitalizacije in vpliva pandemije covida-19.

Prijavite se na brezplačen spletni seminar z naslovom Upravljanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževalnem sektorju – kaj nam sporočajo evropska delovna mesta?

Preberite poročilo in povzetek „Izobraževanje – izsledki evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER)

Oglejte si vse izsledke raziskave v izobraževalnem sektorju s pomočjo orodja za vizualizacijo podatkov ESENER.