Osrednje teme

Back to highlights

V raziskavi ESENER so kot novi izzivi za upravljanje varnosti in zdravja v ospredje postavljene digitalne tehnologije in covid-19.

Image

© EU-OSHA

Digitalizacija je bila v evropski raziskavi podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER) iz leta 2019 jasno opredeljena kot novo vprašanje, ki zadeva varnost in zdravje pri delu. Kljub vse večji uporabi robotov, prenosnih računalnikov, pametnih telefonov ali nosljivih naprav pa na manj kot enem od štirih delovnih mest (24 %) razpravljajo o morebitnem vplivu teh tehnologij na varnost in zdravje delavcev.

Nadaljnji izzivi vključujejo psihosocialna tveganja in delovne prakse, ki jih je pandemija covida-19 spremenila, kot je bilo ugotovljeno v nadaljnjih študijah. Med rešitvami so opredeljeni večja udeležba delavcev pri prepoznavanju in preprečevanju tveganj ter zakonodajni ukrepi za spodbujanje skladnosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Te teme so obravnavane v preglednem poročilu ESENER 2019, pri tem pa so uporabljeni podatki, pridobljeni od več kot 45 000 sodelujočih iz različnih podjetij vseh velikosti in gospodarskih sektorjev iz 33 evropskih držav. Raziskava ESENER je najpomembnejše orodje za upravljanje varnosti in zdravja pri delu in vir, iz katerega črpajo evropski in nacionalni oblikovalci politik.

Preberite pregledno poročilo in povzetek

Kliknite tukaj za tehnično prilogo