You are here

Osrednje teme
26/07/2017

Nastajajoča tveganja: takojšnje ukrepanje za varnost in zdravje na delovnih mestih prihodnosti

Obiščite oddelek spletišča o nastajajočih tveganjih agencije EU-OSHA in poiščite več informacij o našem delu na tem pomembnem področju. Nova in nastajajoča tveganja, ki jih povzročajo na primer nove oblike dela ali inovativni delovni procesi, se predvidijo in analizirajo prek naše Evropske opazovalnice tveganj.

Zajete teme vključujejo varnost in zdravje delavcev na zelenih delovnih mestih, ravnanje z nanomateriali na delovnem mestu ter razvoj na področju IKT in digitalizacije dela.

Pri projektih predvidevanja se ozremo v prihodnost dela ter pregledamo, kako bodo spremembe vplivale na varnost in zdravje. Raziskava, ki iz tega izhaja, lahko strokovnjakom in oblikovalcem politike pomaga pri iskanju načinov za varnejšo in bolj zdravo prihodnost evropskih delavcev.

Oddelek vsebuje tudi strokovne dokumente za razpravo o temah, kot so množično zunanje izvajanje, robotika, prepovedana poživila, tridimenzionalno tiskanje in tehnologije za spremljanje.

Obiščite oddelek spletišča o nastajajočih tveganjih