Osrednje teme
27/11/2019

Strokovnjaki združeni v prizadevanjih za odpravo raka, povezanega z delom, na konferenci finskega predsedstva EU

Da bi podprli časovni načrt o rakotvornih snoveh, bo finsko predsedstvo Sveta Evropske unije 27. in 28. novembra organiziralo posebno konferenco z naslovom Working together to eliminate occupational cancer (Skupna prizadevanja za odpravo raka, povezanega z delom).

Med udeleženci bodo poleg predstavnikov agencije EU-OSHA strokovnjaki iz Evropske komisije, socialni partnerji in nacionalni organi, odgovorni za varnost in zdravje pri delu.

Namen konference je izmenjava mnenj in dobre prakse o zmanjševanju izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu ter pregled tega, kaj je bilo doseženo s časovnim načrtom in kaj je še treba narediti.

Preverite podatke o dogodku

Več informacij o časovnem načrtu in vlogi agencije EU-OSHA

Več informacij o kampanji agencije EU-OSHA Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta