You are here

Osrednje teme
08/11/2016

Ekonomski učinki dobrega in slabega upravljanja varnosti in zdravja pri delu pod drobnogledom agencije EU-OSHA

Za boljše razumevanje stroškov bolezni in smrti, povezanih z delom, ter dejanskih koristi dobrega upravljanja varnosti in zdravja pri delu potrebujemo kakovostne podatke.

Agencija EU-OSHA se s tem izzivom spopada v dvostopenjskem preglednem projektu z naslovom „Stroški in koristi varnosti in zdravja pri delu“, katerega namen je oblikovati ekonomski stroškovni model za zagotovitev zanesljivih ocen stroškov.

Projekt je osnovan na obsežni študiji, s katero so ugotavljali in ocenjevali razpoložljive podatke v posameznih državah članicah. Njene rezultate bodo uporabili za oblikovanje naprednega ekonomskega stroškovnega modela na podlagi nacionalnih podatkovnih virov.

Več informacij o projektu „Stroški in koristi varnosti in zdravja pri delu“ je na voljo v našem posebnem spletnem razdelku na to temo