Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Oglejte si nove kazalnike varnosti in zdravja pri delu v okviru napovedi in ocen glede zaposlovanja z vidika psihosocialne razsežnosti z delom povezanih bolezni v Evropi

Image

© EU-OSHA

Orodje za vizualni prikaz podatkov iz barometra o varnosti in zdravju pri delu je bilo posodobljeno z novimi kazalniki, ki ponujajo najnovejše informacije o varnosti in zdravju pri delu po vsej Evropi. 

Najnovejša rubrika Forecasts (Napovedi) ponuja kvantitativne projekcije prihodnjih trendov na področju zaposlovanja – na podlagi Cedefopove napovedi znanj in spretnosti.

Poleg tega so zdaj na voljo ocene o bremenu z delom povezanih bolezni zaradi psihosocialnih težav, raka ali kostno-mišičnih obolenj, ki temeljijo na študijah ICOH.

Nova rubrika Resources (Viri) pa omogoča lažji dostop do publikacij in poročil o posameznih državah.

Oglejte si vse funkcije orodja za vizualni prikaz podatkov iz barometra o varnosti in zdravju pri delu