You are here

Osrednje teme
26/04/2018

Digitalizacija ter varnost in zdravje pri delu: povzetek delavnice je zdaj na voljo.

V okviru projekta predvidevanja agencije EU-OSHA je organizirana delavnica z naslovom „Nova in nastajajoča tveganja, povezana z informacijsko in komunikacijsko tehnologije (IKT)“, pri čemer je informacijska točka agencije osredotočena na morebitni vpliv digitalizacije na varnost in zdravje pri delu. Vsebuje številne predstavitve, plenarne razprave in vaje v skupini, ki temeljijo na štirih prihodnjih scenarijih, ki jih je mogoče uporabiti kot orodje za oblikovanje stabilnih politik in strategij za obravnavanje opredeljenih izzivov varnosti in zdravja pri delu. Teme vključujejo vpliv umetne inteligence, gospodarstvo spletnih platform, povečevanje zmogljivosti masovnih podatkov, uporabo človeškega telesa kot platforme IKT, izzive urejanja in upravljanja varnosti in zdravja pri delu, zastopanje delavcev in njihovo usposabljanje.

Glej povzetek delavnice

Preberite poročilo „Ključne težnje in gonila sprememb na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter lokacije dela” (Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location)

Preberite tudi naš oddelek z naslovoma Nastajajoča tveganja in Projekti predvidevanja.