You are here

Osrednje teme
10/09/2018

Nevarne kemične snovi: informativna lista o zakonodaji in nadomestitvi

Agencija EU-OSHA je v okviru kampanje za zdravo delovno okolje 2018–2019 objavila dva informativna lista, ki sta na voljo v več jezikih.

„Zakonodajni okvir o nevarnih kemičnih snoveh na delovnem mestu“ vsebuje jasen in praktičen povzetek zadevne zakonodaje EU na tem področju.

„Zamenjava nevarnih kemičnih snovi na delovnem mestu“ vsebuje informacije o popolni odpravi tveganj, ki jih pomenijo nekatere nevarne kemične snovi. To je pogosto najboljša mogoča rešitev.

Obiščite spletno mesto kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta