Osrednje teme

Back to highlights

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2021 – Izjemni dosežki za varnejše in bolj zdravo delovno okolje

Image

EU-OSHA si je med pandemijo ‒ v sodelovanju s svojimi deležniki – prizadevala uresničiti ambiciozen program dela za leto 2021 ter doseči svoje cilje za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu po vsej Evropi.

Upravni odbor EU-OSHA je izrazil priznanje agenciji za njen prispevek k obvladovanju vpliva pandemije covida-19 na varnost in zdravje pri delu. Podprl je tudi njen prispevek k doseganju ciljev strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu v skladu z večletnim strateškim programom.

V poročilu so predstavljeni tudi dosežki na področju raziskav agencije EU-OSHA o digitalizaciji dela, njen prispevek k zmanjševanju kostno-mišičnih obolenj in razvoj študij predvidevanja. Pomembne pobude v okviru programa dela za leto 2021 so vključevale tekoči razvoj orodij za spletno interaktivno ocenjevanje tveganj, spremljevalne študije na podlagi podatkov ESENER, kampanjo Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta in pripravljalno delo za anketo o izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu v Evropi, katere namen je prispevati k boju proti raku kot vzroku smrti, povezanih z delovnim mestom.

Kliknite na povezavo za povzetek in infografiko o ključnih kazalnikih uspešnosti za leto 2021

Za poglobljen pregled ugotovitev preberite celotno konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2021.