Osrednje teme
18/06/2020

Spremembe v dobavnih verigah: izzivi in priložnosti za varnost in zdravje na delovnem mestu

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Širitev svetovne trgovine v zadnjih desetletjih je povzročila rast mednarodnih odnosov dobave. Temu je pogosto pridružen tudi trend v državah članicah, da storitve dobave oddajo v zunanje izvajanje.

V dokumentu za razpravo so opisani izzivi in priložnosti za varnost in zdravje na delovnem mestu, ki jih bodo prinesle nedavne in prihodnje spremembe v odnosih v dobavni verigi. Avtorji podajajo primere dobre prakse in razpravljajo o tem, kako naprej.

Preberite dokument za razpravo o dobavnih verigah ter njihovih sedanjih in prihodnjih posledicah za varnost in zdravje pri delu

Preberite tudi sklepe s februarskega seminarja agencije EU-OSHA, na katerem so pregledali niz dokumentov za razpravo o „prihodnosti dela“.