Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Dejavniki tveganja za razvoj raka v Evropi: spoznajte prve ugotovitve ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka, ki jo je izvedla agencija EU-OSHA

Image

Agencija EU-OSHA je za pomoč v boju proti poklicnemu raku izvedla anketo o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi (v nadaljnjem besedilu: anketa o izpostavljenosti delavcev). Cilj ankete je bolje opredeliti dejavnike tveganja na delovnih mestih, ki so lahko vzrok za nastanek te bolezni, ter zagotoviti aktualne in celovite podatke, ki jih je mogoče uporabiti za preprečevanje tveganj, ozaveščanje in oblikovanje politik.

V anketi je sodelovalo več tisoč delavcev iz šestih držav članic EU (Nemčije, Irske, Španije, Francije, Madžarske in Finske), da bi ocenili njihovo verjetno izpostavljenost 24 znanim dejavnikom tveganja za razvoj raka, ki vključujejo industrijske kemikalije, snovi, ki nastanejo v postopku, zmesi in fizične dejavnike tveganja.

V njej je bilo ugotovljeno, da predstavljata izpostavljenost ultravijoličnemu (UV) sevanju in emisijam izpušnih plinov iz dizelskih motorjev najpogostejši tveganji za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi. Prve ugotovitve so dragocen doprinos k podatkom, ki jih je mogoče izluščiti iz te ankete.  

Preberite sporočilo za javnost

Oglejte si prve ugotovitve in povzetek metodologije

Več informacij je na voljo v našem novem spletnem razdelku, namenjenem anketi o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja.