Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Ali lahko digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu na novo opredelijo varnost in zdravje delavcev?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Z uvedbo digitalnih sistemov za spremljanje varnosti in zdravja pri delu, kot so aplikacije, kamere in nosljive naprave, so lahko delovna mesta varnejša. Ne glede na to, ali je njihov namen proaktiven (preprečevanje) ali reaktiven (blažitev), je njihov uspeh pogosto odvisen od točnosti informacij, ki jih zbirajo in analizirajo. Prav tako je pomembno, da so delodajalci in delavci opremljeni z informacijami, ki jih potrebujejo za tehtanje prednosti in slabosti ter za spodbujanje dobrega izvajanja.

V dveh novih poročilih so obravnavani izzivi in priložnosti pametnih digitalnih sistemov za spremljanje varnosti in zdravja pri delu. Eno poročilo se ukvarja z vrstami, nameni in uporabami digitalnih nadzornih sistemov. V drugem so predstavljeni primeri dobre prakse za uspešno integracijo novih sistemov spremljanja na delovnem mestu.

Preberite poročilo in povzetek:

Pametni digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu: njihove uporabe in izzivi

Pametni digitalni sistemi za spremljanje varnosti in zdravja pri delu: viri na delovnem mestu za njihovo zasnovo, izvajanje in uporabo

Več o tem v razdelku Digitalizacija dela