Osrednje teme
14/06/2019

Leto poročilo 2018: leto sodelovanja, predanosti in kampanj

Letno poročilo 2018 opisuje, kako si je agencija EU-OSHA prizadevala uresničiti svoj cilj doseganja varnejših in bolj zdravih delovnih mest v Evropi. 

Pomembni mejniki vključujejo začetek izvajanja kampanje za zdravo delovno okolje 2018–2019 pod nazivom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi in objave v zvezi s projektom o varnosti in zdravju v mikro in malih podjetjih ter projekt predvidevanja o novih in nastajajočih tveganjih, ki jih prinaša digitalizacija. Izsledki iz teh projektov bodo vir za oblikovanje politik in navdih za nadaljnje kampanje za zdravo delovno okolje.

Več o naših dejavnostih si preberite v našem Letnem poročilu 2018 in njegovem povzetku.