Osrednje teme

Nazaj na osrednje teme

Napredna robotika in avtomatizacija: Kakšna tveganja in priložnosti prinašata za varnost in zdravje pri delu?

Image

Photo created by rawpixel.com for freepik

Avtomatizacija fizičnih nalog s pomočjo robotov, kobotov in umetne inteligence vpliva na delovna mesta v številnih gospodarskih panogah. Ta nova zbirka publikacij agencije predstavlja različne vidike napredne robotike in avtomatizacije v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

V glavnem poročilu so opisane različne vrste delovnih nalog, ki jih izvajajo napredni roboti, in proučene tako priložnosti kot tudi izzivi in tveganja v smislu psihosocialnih, fizičnih in organizacijskih učinkov na delavce in delovna mesta. Poročilo prav tako opredeljuje varnostne standarde in poudarja pomembnost natančne ocene tveganj in usposabljanja končnih uporabnikov.

Preberite poročilo in njegov povzetek Napredna robotika in avtomatizacija: posledice za varnost in zdravje pri delu

Tri poročila o politiki o napredni robotiki in avtomatizaciji opisujejo vplive teh dveh pojavov na delavce, tveganja in priložnosti za varnost in zdravje pri delu ter ključne vidike interakcije s človekom in zaupanja

Oglejte si tudi druge publikacije o napredni robotiki in umetni inteligenci

Več informacij o seminarju Sistemi, ki temeljijo na umetni inteligenci, in napredna robotika: evropska delavnica, ki je potekala septembra 2021

Več o projektu Digitalizacija dela