Osrednje teme
25/01/2019

Podrobna raziskava petih sistemov opozarjanja in nadzora za odkrivanje novih z delom povezanih bolezni

Vsak članek opisuje drugačen sistem, njegove glavne značilnosti, metode poročanja, mehanizme za odkrivanje novih z delom povezanih bolezni in tveganj ter opozarjanje na različnih ravneh, povezane stroške in način uporabe zbranih podatkov za oblikovanje politike in strategij za preprečevanje. V pogovorih so deležniki teh sistemov pojasnili, kaj spodbuja izvajanje sistema in kaj ga ovira ter kako bi lahko pristop vsakega sistema prenesli v druge države.

Članki temeljijo na poročilu Pristopi opozarjanja in nadzora za prepoznavanje z delom povezanih bolezni v EU, ki podrobno analizira 12 različnih pristopov in njihove spodbujevalce ter ovire, vsebuje pa tudi priporočila glede izvajanja takšnih sistemov. Ta projekt ponazarja, kako uporabni so sistemi opozarjanja in nadzora kot dopolnilo instrumentom, ki se že uporabljajo za spremljanje znanih poklicnih bolezni.

Preberite pet člankov

V predstavitvah so povzete ugotovitve za strokovnjake in laično občinstvo

Več o sistemih opozarjanja in nadzora