Osrednje teme

Back to highlights

Anketa agencije EU-OSHA iz leta 2022 potrjuje zadovoljstvo deležnikov in nadaljnji pozitiven trend

Image

Election box photo by freepik

Rezultati kažejo, da je 86 % anketirancev zadovoljnih z delom agencije EU-OSHA, prav tako pa menijo, da je njeno delo pomembno, koristno in ima dodano vrednost. 88 % vprašanih, ki so odgovorili na anketo, je pozitivno ocenilo prispevek agencije EU-OSHA k večji ozaveščenosti o tveganjih za varnost in zdravje pri delu ter ustreznih rešitvah.

Delo agencije EU-OSHA služi za oblikovanje politik na ravni EU in na nacionalni ravni ter za ozaveščanje, za obravnavanje vprašanj varnosti in zdravja pri delu na ravni podjetij ali na ravni delovnega mesta ter za raziskave.

Na splošno so bili pozitivni rezultati prejšnjih anket ponovno potrjeni.

Več o rezultatih ankete je na voljo v tej predstavitvi.