Priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje

V okviru 14. natečaja za priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so del kampanje za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, se bodo podelila priznanja organizacijam, ki bodo dejavno upravljala tveganja, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu.

Agencija EU-OSHA natečaj za priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje organizira v sodelovanju z državami članicami EU kot nagrado za izjemne in inovativne prispevke k varnosti in zdravju na delovnem mestu. Priznanja se uporabljajo tudi kot platforma za izmenjavo in spodbujanje dobre prakse po vsej Evropi.

Zlasti v kampanji za obdobje 2018–2019 bi morali primeri prikazovati celostni pristop k upravljanju varnosti in zdravja pri delu ter resnične izboljšave pri uporabi nevarnih kemičnih snovi in rokovanju z njimi, ki zagotavljajo varne in zdrave delovne pogoje. Neodvisna tristranska žirija bo iskala tudi ukrepe, ki so trajnostni in tudi prenosljivi.

Nagrajeni in pohvaljeni primeri

Natečaj je zaključen. Nagrajenci bodo razglašeni septembra 2019.

V primeru pomislekov ali vprašanj se obrnite na informacijsko točko agencije EU-OSHA v svoji državi.

Oglejte si nagrajene in pohvaljene primere iz kampanje za obdobje 2016–2017.