Nagrade

S priznanji za dobro prakso se nagradijo najuspešnejši vodstveni delavci in delodajalci, ki si skupaj prizadevajo za doseganje ustrezne varnosti in zdravja pri delu. S priznanji, pri katerih se poudarjajo koristi, se vse več podjetij zaveda, da sta ustrezna varnost in zdravje pri delu bistveni del poslovanja. Dobrodošli so prispevki vseh evropskih delodajalcev, delavcev, socialnih partnerjev ter strokovnih delavcev in svetovalcev na področju varnosti in zdravja pri delu.

Filmska nagrada za zdravo delovno okolje se podeli na festivalu dokumentarnega in animiranega filma v Leipzigu (DOK Leipzig); nagrada se podeli najboljšemu dokumentarcu na temo dela. Prispevki morajo ozaveščati o varnosti in zdravju na delovnem mestu, pri čemer morajo v središče postaviti „človeka v spreminjajočem se svetu dela“. Režiser zmagovalnega filma prejme denarno nagrado, 1 000 izvodov njegovega filma pa se razdeli po vsej Evropi. Agencija EU-OSHA pomaga tudi pri organizaciji projekcij zmagovalnega filma na dogodkih po vsej Evropi.

Pretekli zmagovalci so navdih črpali iz najrazličnejših tem iz sveta dela. Napovedniki za nagrajene filme so na voljo na kanalu YouTube agencije EU-OSHA.