Varnejše in bolj zdravo delo v vseh starostih – orodje za vizualizacijo podatkov

Image

Z orodjem za vizualizacijo podatkov je mogoče prikazati ključne izsledke projekta, ki ga je izvedla agencija EU-OSHA na zahtevo Evropskega parlamenta in katerega namen je boljše poznavanje varnosti in zdravja pri delu z vidika starajoče se delovne sile EU.

Gre za prosto dostopno vizualno predstavitev podatkov o demografski sliki, zaposlovanju, delovnih razmerah in zdravju z vidika starajočih se delavcev, varnosti in zdravju pri delu ter povezanih politikah za spopadanje s temi izzivi.

S tem interaktivnim orodjem lahko uporabniki:

  • pridobijo več informacij o izzivih starajočih se delavcev v Evropi;
  • pregledajo obstoječe politike, strategije in programe v različnih državah članicah EU;
  • preverijo demografsko in družbeno‑gospodarsko raznolikost ter razlike med različnimi zdravstvenimi in socialnimi sistemi v štirih evropskih „skupinah držav“ ter ustreznost vseh teh dejavnikov za razvoj politik;
  • uporabijo „profile držav“ za primerjavo strategij s starostjo povezanih vidikov varnosti in zdravja pri delu ter strategij za rehabilitacijo v svoji državi v primerjavi z EU kot celoto in drugimi evropskimi državami.

Na voljo je tudi glosar pogostih izrazov, uporabniki pa lahko na primer orodje delijo na Twitterju in Facebooku.

DOSTOP DO ORODJA