Poslovna strategija in delovni programi

Delovni programi temeljijo na poslovni strategiji agencije EU-OSHA.

Priprava dolgoročne strategije

Trenutna strategija agencije EU-OSHA zajema obdobje do leta 2027 in obsega šest strateških ciljev, ki ustrezajo šestim prednostnim področjem:

  • predvidevanje sprememb
  • dejstva in številke
  • orodja za upravljanje varnosti in zdravja pri delu
  • ozaveščanje
  • mreženje znanja
  • strateško in operativno mreženje.

Za več informacij prenesite Večletni strateški program agencije EU-OSHA za obdobje 2022–2027.

Načrti za prihodnje leto

Izvršni direktor agencije EU-OSHA vsako leto pripravi enotni programski dokument, ki ga sprejme upravni odbor. V njem je določen tekoči triletni program agencije, podrobno pa so navedene tudi dejavnosti, ki jih je treba izvesti, in cilji, ki jih je treba doseči, zlasti za naslednje leto.

V enotnem programskem dokumentu so jasno določeni prednostne naloge in cilji za zagotovitev, da bi agencija čim bolje izkoristila svoja sredstva in mrežo. 

Če želite prebrati delovne programe/enotne programske dokumente iz preteklih let, obiščite razdelek Publikacije.