Podjetniška strategija in delovni programi

Delovni programi temeljijo na poslovni strategiji agencije EU-OSHA.

Priprava dolgoročne strategije

Trenutna podjetniška strategija pokriva obdobje 2018–2023, v njej pa je opredeljenih šest prednostnih področij:

  1. Predvidevanje sprememb – z izvajanjem naših projektov predvidevanja
  2. Dejstva in podatki – zbiranje in širjenje informacij za raziskovalce in oblikovalce politik z Evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER) ter pregledi VZD
  3. Orodja za upravljanje VZD – predvsem z orodjem OiRA
  4. Ozaveščanje o VZD – zlasti s kampanjami Zdravo delovno okolje in drugimi dejavnostmi ozaveščanja
  5. Mreženje znanja – zlasti z razvojem spletne enciklopedije OSHwiki
  6. Mreženje

Za več informacij si prenesite strategijo agencije EU-OSHA za obdobje 2018–2023, ki je usklajena s strateškim okvirom Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 in sporočilom Evropske komisije o posodobitvi varnosti in zdravja pri delu, ki je bilo objavljeno januarja 2017.

Načrti za prihodnje leto

Direktor agencije EU-OSHA vsako leto pripravi programski dokument, ki ga sprejme upravni odbor. V njem je določen tekoči triletni program agencije, podrobno pa so navedene tudi dejavnosti, ki jih je treba izvesti, in cilji, ki jih je treba doseči, zlasti za naslednje leto.

V programskem dokumentu so jasno določeni prednostne naloge in cilji za zagotovitev, da bi agencija čim bolje izkoristila svoja sredstva in mrežo. Nekatera pomembna področja dejavnosti so: predvidevanje sprememb, ozaveščanje ter dejstva in podatki o tematikah, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu.

Letne načrte upravljanja za pretekla leta si lahko ogledate na naši strani s publikacijami, kjer si lahko preberete tudi naša letna poročila in letna poročila o dejavnostih ter ugotovite, kako uspešni smo bili.

Share this on: