31/03/2017

Upravljanje večjezičnih spletišč - primer dobre prakse

Tri agencije - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)  in Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) - so 30. marca 2017 prejele Priznanje evropskega varuha človekovih pravic za dobro upravljanje v kategoriji Odličnost pri izvajanju storitev, namenjenih državljanom/potrošnikom za skupni inovativni projekt za lažje upravljanje prevajanja večjezičnih spletišč.

Večjezičnost je temeljno načelo Evropske unije, ki zagotavlja enakovrednost vseh jezikov in spoštovanje jezikovne in kulturne raznolikosti. Prevajanje je most med narodi ter evropskimi agencijami in državljani Evropske unije, za katere te delajo.

Vendar pa je upravljanje večjezičnega spletišča v več kot 25 jezikih izziv in ni mogoče spregledati dejstva, da vzdrževanje in stroški niso zanemarljiva težava. Izziv so sprejele skupine za splet, komunikacijo in tehnologije iz treh agencij EU in sodelovale pri inovativnem projektu, s katerim je vodenje večjezičnih spletišč veliko lažje.

Novo orodje za upravljanje prevajanja je v celoti skladno z operativnimi sistemi in orodji Prevajalskega centra za organe Evropske unije in omogoča usmerjen in nadzorovan prevajalski proces, vse od izbire vsebin pa do pregleda in potrditve prevodov. Agencije imajo boljši nadzor nad posameznimi fazami in stroški prevodov, izkazalo pa se je tudi, da lahko celo manjše agencije uspešno upravljajo večjezična spletišča, kar olajšuje komunikacijo po vsej EU.

Programska oprema je bila objavljena kot odprt vir za Drupal, tako da je z nekaterimi prilagoditvami dostopna vsakemu posamezniku ali podjetju, ki želi imeti večjezično spletišče.

Večjezičnost je temeljnega pomena za Evropsko unijo in eno ključnih gonil za delo agencije EU-OSHA, ki je priznana kot vodilna sila na področju spodbujanja varnega in zdravega delovnega okolja v Evropi.