March 2017 posts

31/03/2017

Tri agencije - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)  in Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) - so 30. marca 2017 prejele Priznanje evropskega varuha človekovih pravic za dobro upravljanje v kategoriji Odličnost pri izvajanju storitev, namenjenih državljanom/potrošnikom za skupni inovativni projekt za lažje upravljanje prevajanja večjezičnih spletišč.