Ocenjevalna poročila agencije EU-OSHA

Da bi agencija EU-OSHA izboljšala postopke odločanja, izvaja v skladu s členom 29 finančne uredbe predhodne in tudi naknadne ocene. Ocene se izvajajo zato, da se ovrednoti, ali delo agencije koristi uporabnikom, ali prinaša dodano vrednost delu, ki so ga opravili drugi, in ali so bili na splošno doseženi cilji.

Ocene se izvajajo na podlagi večletnega programa ocenjevanja, ki je prilagojen večletnemu ciklu oblikovanja programov.

Vsakih pet let se naroči tudi splošna ocena delovanja agencije in njene uspešnosti. Od leta 2019 to splošno oceno opravi Komisija.

Povezave do splošnih ocenjevalnih poročil agencije so navedene spodaj.

Splošne ocene agencije EU-OSHA