Ocenjevalna poročila agencije EU-OSHA

Da bi agencija EU-OSHA izboljšala postopke odločanja, izvaja v skladu s členom 29 finančne uredbe predhodne in tudi naknadne ocene. Ocene izvaja, da bi preverila, ali je njeno delo koristno za uporabnike, trajnostno in ali so bili cilji doseženi.

Ocene se izvajajo na podlagi večletnega programa ocenjevanja, ki je prilagojen večletnemu ciklu oblikovanja programov.

Vsakih pet let zunanji izvajalec izvede splošno oceno delovanja agencije in njene uspešnosti. Tako se dokumentirajo dosežki agencije.

Spodaj so navedene povezave do splošnih ocenjevalnih poročil agencije in informacij o njeni uspešnosti.

Splošne ocene agencije EU-OSHA

Sorodni viri

Sorodne publikacije

Infografike