You are here

Ocenjevalna poročila dejavnosti agencije EU-OSHA

Agencija EU-OSHA izvaja programe ocenjevanja, da bi preverila, ali so njene dejavnosti koristne za uporabnike, trajnostne in ali so bili cilji doseženi.

Vsakih pet let zunanji izvajalec izvede splošno oceno delovanja agencije in njene uspešnosti. Tako se dokumentirajo dosežki agencije.

Spodaj so navedene povezave do glavnih ocenjevalnih poročil agencije (na voljo le v angleščini).