Ocenjevalna poročila agencije EU-OSHA

Da bi agencija EU-OSHA izboljšala postopke odločanja, izvaja v skladu s členom 29 finančne uredbe predhodne in tudi naknadne ocene. Ocene izvaja, da bi preverila, ali je njeno delo koristno za uporabnike, trajnostno in ali so bili cilji doseženi.

Ocene se izvajajo na podlagi večletnega programa ocenjevanja, ki je prilagojen večletnemu ciklu oblikovanja programov.

Vsakih pet let zunanji izvajalec izvede splošno oceno delovanja agencije in njene uspešnosti. Tako se dokumentirajo dosežki agencije.

Spodaj so navedene povezave do splošnih ocenjevalnih poročil agencije in informacij o njeni uspešnosti.

Splošne ocene agencije EU-OSHA

Ključni kazalniki uspešnosti in glavni rezultati ocen

Rezultati iz leta 2015 Rezultati iz leta 2016 Rezultati iz leta 2017

Rezultati raziskave med deležniki

Agencija EU-OSHA redno izvaja raziskave med deležniki, da bi pridobila povratne informacije o svojem delu. Oglejte si glavne rezultate in izsledke:

Raziskava agencije EU-OSHA o zadovoljstvu deležnikov za leto 2018


Predstavitev je na voljo tudi v:

francoščini

nemščini

italijanščini

španščini