You are here

Estonsko predsedstvo EU


EE-logotip-2017Svetu EU izmenično predsedujejo nacionalne vlade 28 držav članic, ki si predsedstvo izmenjajo vsakih šest mesecev, in sicer vsako leto 1. januarja in 1. julija. Funkcija predsedstva prinaša veliko odgovornost, saj država članica gostiteljica v svojem mandatu predseduje sejam Sveta EU, ki je eden najpomembnejših organov odločanja v Evropski uniji. Poleg tega predsedstvo zagotavlja, da države članice delujejo usklajeno, sklepajo kompromise, kadar je to potrebno, in vedno delujejo v interesu celotne EU.

Delovni program predsedstva si v 18‑mesečnem obdobju delijo tri države članice (t. i. „trojka predsedstev“). Predsedstvo določi natančno opredeljene cilje, ki jih želi doseči v svojem mandatu, skupaj s preostalima članicama trojke predsedstev pa tudi dolgoročnejše cilje, ki jih stvarno ne bi bilo mogoče doseči v zgolj šestih mesecih.

Dne 1. julija 2017 svoj mandat začenja nova trojka predsedstev. Estonija bo Svetu predsedovala prvih šest mesecev, tj. od 1. julija do 31. decembra 2017, sledili ji bosta Bolgarija in Avstrija. Te države bodo sodelovale pri izvajanju njihovega 18‑mesečnega skupnega programa.

Prednostne naloge estonskega predsedstva so:

  • spodbujanje odprtega in inovativnega evropskega gospodarstva z razvojem poslovnega okolja, ki podpira na znanju temelječo gospodarsko rast in konkurenčnost;
  • ohranjanje varne in stabilne Evrope;
  • spodbujanje digitalizacije in prostega pretoka podatkov v Evropi;
  • zagotavljanje, da je Evropa vključujoča in trajnostna;
  • spopadanje z izzivi stalno spreminjajoče se narave dela s posebnim poudarkom na pravicah delavcev, razvoju znanj in spretnosti ter dostopu vseh do zaposlitve.

Obiščite spletno mesto estonskega predsedstva

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“