Predsedstvo Sveta EU

Svetu EU izmenično predsedujejo nacionalne vlade držav članic, ki si predsedstvo izmenjajo vsakih šest mesecev, in sicer 1. januarja in 1. julija vsako leto. Funkcija predsedstva prinaša veliko odgovornost: država članica gostiteljica v svojem mandatu predseduje sejam Sveta EU, ki je eden od najpomembnejših organov odločanja v EU. Poleg tega predsedstvo zagotavlja, da države članice delajo usklajeno, oblikuje kompromise, kadar je to potrebno, in vedno deluje v interesu celotne EU.

Delovni program predsedstva si v 18-mesečnem obdobju delijo tri države članice (t. i. „trojka predsedstev“). Predsedstvo določa natančno opredeljene cilje, ki jih želi doseči v svojem mandatu, skupaj s preostalima članicama trojke predsedstev pa tudi dolgoročnejše cilje, ki jih realno ne bi bilo mogoče doseči v zgolj šestih mesecih.

Več informacij o sedanjem predsedstvu je na voljo na spletišču Sveta EU.