You are here

Romunsko predsedstvo EU


Svetu EU izmenično predsedujejo nacionalne vlade 28 držav članic, ki si predsedstvo izmenjajo vsakih šest mesecev, in sicer vsako leto 1. januarja in 1. julija. Funkcija predsedstva prinaša veliko odgovornost, saj država članica gostiteljica v svojem mandatu predseduje sejam Sveta EU, ki je eden najpomembnejših organov odločanja v Evropski uniji. Poleg tega predsedstvo zagotavlja, da države članice delujejo usklajeno, sklepajo kompromise, kadar je to potrebno, in vedno delujejo v interesu celotne EU.

Delovni program predsedstva si v 18‑mesečnem obdobju delijo tri države članice (t. i. „trojka predsedstev“). Predsedstvo določi natančno opredeljene cilje, ki jih želi doseči v svojem mandatu, skupaj s preostalima članicama trojke predsedstev pa tudi dolgoročnejše cilje, ki jih stvarno ne bi bilo mogoče doseči v zgolj šestih mesecih.

Nova trojka predsedstev svoj mandat začenja 1. januarja 2019. V prvem obdobju, od 1. januarja do 30 junija, bo Svetu predsedovala Romunija, sledili pa ji bosta Finska in Hrvaška. Te tri države bodo sodelovale pri izvajanju skupnega 18‑mesečnega programa.

Prednostne naloge romunskega predsedstva postavljajo potrebe evropskih državljanov v ospredje svojih dejavnosti in se osredotočajo na širša vprašanja:

  • inovacij, trajnostnega razvoja, zaposlovanja in socialnih pravic;
  • ohranjanja varnost v Evropi;
  • krepitve položaja Evrope na globalni ravni;
  • spodbujanja skupnih evropskih vrednot, vključno s socialno pravičnostjo, demokracijo, spoštovanjem in strpnostjo.

Prednostne naloge temeljijo na ciljih Komisije in vprašanjih, ki jih je opredelila predhodna trojka predsedstev (Estonija, Bolgarija in Avstrija). Vsaka država ima tudi možnost, da poudari teme, za katere meni, da so potrebne posebne pozornosti.

Obiščite spletno mesto romunskega predsedstva

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“