Finsko predsedovanje EU

 

Delovni program predsedstva si v 18‑mesečnem obdobju delijo tri države članice (t. i. „trojka predsedstev“). Predsedstvo določi natančno opredeljene cilje, ki jih želi doseči v svojem mandatu, skupaj s preostalima članicama trojke predsedstev pa tudi dolgoročnejše cilje, ki jih stvarno ne bi bilo mogoče doseči v zgolj šestih mesecih.

Finska 1. julija 2019 prevzema predsedovanje Svetu EU. Je druga od trenutne trojke držav. Skupaj z Romunijo in Hrvaško si prizadeva za izpolnitev ciljev, zastavljenih v njihovem skupnem programu.

Vprašanje konkurenčne in socialno vključujoče EU je ena od prednostnih nalog Predsedstva. Evropa se mora z izzivi , ki jih prinaša njeno starajoče se prebivalstvo in svetovna konkurenca, spopasti s trajnostnimi ukrepi za okrepitev produktivnosti in konkurenčnosti. Hkrati pa je treba sprejeti usklajen pristop za nadaljnji razvoj evropskega stebra socialnih pravic, da se državljanom zagotovijo vidni rezultati.

Poleg tega EU potrebuje v prihodnost usmerjeno, obsežno strategijo za vseživljenjsko učenje, ki bo upoštevala preoblikovanje dela in digitalizacijo. Še en ključni ukrep za povečanje razpoložljivosti usposobljenih delavcev je povečanje udeležbe žensk na trgu dela. EU in države članice bi morale nadaljevati z ukrepi za spodbujanje enakosti spolov v delovnem življenju, usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter enakega plačila. Poleg tega je treba spodbujati daljšo delovno dobo v Evropi z izboljšanjem zdravja in varnosti pri delu, politike javnega zdravja in shem dela s krajšim delovnim časom.

Finsko predsedstvo je izrazilo podporo časovnemu načrtu o rakotvornih snoveh, shemo, ki jo je pomagala pripraviti agencija EU-OSHA, ki ozavešča o tveganjih zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu in spodbuja izmenjavo dobrih praks. Predsedstvo organizira konferenco z naslovom „Skupna prizadevanja za odpravo rakavih obolenj, povezanih z delovnim mestom“, ki bo 27. in 28. novembra.

Obiščite spletno mesto finskega predsedstva

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“