You are here

Avstrijsko predsedstvo EU


EE-logotip-2017Svetu EU izmenično predsedujejo nacionalne vlade 28 držav članic, ki si predsedstvo izmenjajo vsakih šest mesecev, in sicer vsako leto 1. januarja in 1. julija. Funkcija predsedstva prinaša veliko odgovornost, saj država članica gostiteljica v svojem mandatu predseduje sejam Sveta EU, ki je eden najpomembnejših organov odločanja v Evropski uniji. Poleg tega predsedstvo zagotavlja, da države članice delujejo usklajeno, sklepajo kompromise, kadar je to potrebno, in vedno delujejo v interesu celotne EU.

Delovni program predsedstva si v 18‑mesečnem obdobju delijo tri države članice (t. i. „trojka predsedstev“). Predsedstvo določi natančno opredeljene cilje, ki jih želi doseči v svojem mandatu, skupaj s preostalima članicama trojke predsedstev pa tudi dolgoročnejše cilje, ki jih stvarno ne bi bilo mogoče doseči v zgolj šestih mesecih.

Avstrija s 1. julijem 2018 prevzema predsedovanje EU. Sedanja trojka predsedstev (Estonija, Bolgarija in Avstrija) bo še naprej izvajala svoj 18‑mesečni program.

Avstrijsko „zeleno predsedstvo“ bo spodbujalo trajnost in bo osredotočeno na širša vprašanja:

  • varnosti in migracij;
  • zagotavljanja blaginje in konkurenčnosti z digitalizacijo;
  • stabilnosti v državah sosedstva.

Cilj avstrijskega predsedstva glede varnosti in zdravja pri delu je dokončati pogajanja o spremembi direktive o rakotvornih snoveh, saj je rak v EU še vedno najpogostejši vzrok smrti, povezanih z delom.

Agencija EU-OSHA bo sodelovala na konferenci „Reducing the burden of occupational cancer in the EU – a shared problem with common solutions“ (Zmanjšanje bremena poklicnega raka v EU – skupna problematika s skupnimi rešitvami), ki bo potekala 24. in 25. septembra. Cilj je ozaveščati o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo rakotvornim snovem na delovnem mestu, ter izmenjati dobre prakse v okviru kampanje„Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta“ in „Časovnega načrta o rakotvornih snoveh“.

Obiščite spletno mesto avstrijskega predsedstva

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“