You are here

Bolgarsko predsedstvo EU


EE-logotip-2017Svetu EU izmenično predsedujejo nacionalne vlade 28 držav članic, ki si predsedstvo izmenjajo vsakih šest mesecev, in sicer vsako leto 1. januarja in 1. julija. Funkcija predsedstva prinaša veliko odgovornost, saj država članica gostiteljica v svojem mandatu predseduje sejam Sveta EU, ki je eden najpomembnejših organov odločanja v Evropski uniji. Poleg tega predsedstvo zagotavlja, da države članice delujejo usklajeno, sklepajo kompromise, kadar je to potrebno, in vedno delujejo v interesu celotne EU.

Delovni program predsedstva si v 18‑mesečnem obdobju delijo tri države članice (t. i. „trojka predsedstev“). Predsedstvo določi natančno opredeljene cilje, ki jih želi doseči v svojem mandatu, skupaj s preostalima članicama trojke predsedstev pa tudi dolgoročnejše cilje, ki jih stvarno ne bi bilo mogoče doseči v zgolj šestih mesecih.

Bolgarija 1. januarja 2018 prevzema predsedovanje EU. Sedanja trojka predsedstev (Estonija, Bolgarija in Avstrija) bo še naprej izvajala svoj 18‑mesečni skupni program.

Bolgarsko predsedstvo bo osredinjeno na tri glavne točke:

  • doseganje soglasja, s povečanjem varnosti državljanov EU in učinkovitim obvladovanjem migracij;
  • konkurenčnost, s poudarkom na krepitvi enotnega trga;
  • kohezijo, z naložbami v gospodarsko rast in delovna mesta, da se zagotovi enotnost in solidarnost.

Obiščite spletno mesto bolgarskega predsedstva

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“