Nemško predsedovanje EU

Delovni program predsedstva si v 18-mesecnem obdobju delijo tri države clanice (t. i. „trojka predsedstev“). Predsedstvo doloci natancno opredeljene cilje, ki jih želi doseci v svojem mandatu, skupaj s preostalima clanicama trojke predsedstev pa tudi dolgorocnejše cilje, ki jih stvarno ne bi bilo mogoce doseci v zgolj šestih mesecih.

Finska 1. julija 2019 prevzema predsedovanje Svetu EU. Je druga od trenutne trojke držav. Skupaj z Romunijo in Hrvaško si prizadeva za izpolnitev ciljev, zastavljenih v njihovem skupnem programu .

Nemčija 1. julija 2020 prevzema predsedovanje Svetu EU. Nemčija je prva v novi trojki predsedstev in tesno sodeluje s Portugalsko in Slovenijo, ki bosta predsedovali leta 2021.

Med glavnimi prednostnimi nalogami nemškega predsedovanja je seveda pomoč Evropi v boju proti pandemiji koronavirusa in gospodarsko okrevanje zaradi njenih posledic. Vendar pa podnebne spremembe in digitalna preobrazba ostajajo trdno na dnevnem redu.

Druga vprašanja vključujejo:

  • politike na področju industrije ter malih in srednjih podjetij;
  • več varstva za delavce z nizkimi dohodki in sezonske delavce;
  • spodbujanje socialno pravičnih sprememb v evropskem gospodarstvu, družbi in na trgu dela;
  • in vodilno vlogo pri časovnem načrtu o rakotvornih snoveh, tj. akcijskem načrtu za ozaveščanje in izmenjavo najboljših praks za preprečevanje ali zmanjšanje prisotnosti rakotvornih snovi na delovnem mestu.

Nemško predsedstvo poleg sodelovanja s partnerji v trojki predsedstev tesno sodeluje tudi z Evropsko komisijo. Prednostne naloge Komisije so določene v njenem prilagojenem delovnem programu za leto 2020 in načrtu za okrevanje zaradi koronavirusa.

Obiščite spletno mesto nemškega predsedovanja EU

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“