Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih

Objavljanje konsolidiranih letnih poročil o dejavnostih in dosežkih je eden od načinov, s katerim agencija EU-OSHA zagotavlja preglednost in odgovornost.

Izvršna direktorica agencije EU-OSHA vsako proračunsko leto pripravi poročilo o delu in dejavnostih agencije. V poročilu, ki sledi zgradbi letnega delovnega načrta iz enotnega programskega dokumenta, je opisano izpolnjevanje ključnih ciljev in dejavnosti, ki so bili opredeljeni v načrtu. Poleg tega so v njem obravnavani viri, porabljeni za izpolnjevanje ciljev agencije. 

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih je tudi poročilo izvršne direktorice o upravljanju, v katerem je na primer opisano izvajanje okvira notranje kontrole, vključno z rezultati notranjih in zunanjih revizij, sistemom zunanjih ocen in rezultati kazalnikov uspešnosti ter informacijami o finančnih in človeških virih.

Upravni odbor agencije EU-OSHA prouči in oceni poročilo o dejavnostih. To je pomemben korak pri presoji, kako je agencija izvrševala svoj proračun za zadevno leto (postopek razrešnice, ki vključuje Evropski parlament in Svet).

Če želite prebrati konsolidirana letna poročila o dejavnostih iz preteklih let, obiščite razdelek Publikacije.