Leto 2016 – evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami

Nasilje nad ženskami je v Evropski uniji (EU) zelo velika težava: vsaka tretja ženska je žrtev spolnega in/ali fizičnega nasilja. Z nasiljem na podlagi spola se kršijo temeljne pravice žensk, zlasti dostojanstvo, enakost in dostop do pravnega varstva. To je ena od najbolj razširjenih oblik kršitev človekovih pravic, ki ni geografsko, finančno, kulturno ali socialno omejena. Zato si v letu 2016 – evropskem letu boja proti nasilju nad ženskami – prizadevamo rešiti to veliko oviro za enakost spolov v EU.

V nasilje nad ženskami so vključena vsa dejanja nasilja na podlagi spola, ki ženskam povzročajo (ali bodo verjetno povzročila) fizično, spolno, psihološko ali gospodarsko škodo ali trpljenje. V to so vključene grožnje s tovrstnimi dejanji, prisila ali samovoljni odvzem prostosti, ki se pojavlja v javnem ali zasebnem življenju. Poleg tega določena kazniva dejanja, kot so spolni napad, spolno nadlegovanje, posilstvo, zalezovanje in nasilje v družini, nesorazmerno vplivajo na ženske.

V okviru evropskih let si prizadevamo spodbujati odprt dialog in razpravo v državah EU in med njimi. V letu 2016 – evropskem letu boja proti nasilju nad ženskami – se bodo okrepile in spodbudile dejavnosti ozaveščanja EU o nasilju na podlagi spola, zaradi česar se bo začela ta težava bolj odkrito prijavljati. Leto bo usmerjeno tudi na razvoj praktičnih ukrepov za boj proti nasilju nad ženskami in bo določilo nove dolgoročne cilje politike.

Več informacij o letu 2016 – evropskem letu boja proti nasilju nad ženskami.

Vnos v OSHwiki o spolnem nadlegovanju in viktimizaciji: kaj se dogaja na delovnem mestu

Infografika o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu

Ženske ter varnost in zdravje pri delu

Evropski inštitut za enakost spolov