Varna in zdrava delovna mesta v Evropi: agencija EU-OSHA na evropskem vrhu o varnosti in zdravju pri delu 2023 razkriva najnovejše trende

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Varna in zdrava delovna mesta v Evropi: agencija EU-OSHA na evropskem vrhu o varnosti in zdravju pri delu 2023 razkriva najnovejše trende

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) bo na srečanju na vrhu o varnosti in zdravju pri delu 2023 v Stockholmu predstavila svoje najpomembnejše poročilo Varnost in zdravje pri delu v Evropi: stanje in trendi za leto 2023. Ta vsebuje izčrpen pregled stanja in sprememb okoliščin na tem področju v Evropski uniji v zadnjih letih ter vpogled v nastajajoče trende.

Agencija EU-OSHA je v poročilu „Varnost in zdravje pri delu v Evropi: stanje in trendi za leto 2023“ temeljito analizirala, na katerih področjih so se razmere na delovnih mestih v EU izboljšale in kje nas čaka še veliko dela. – Nicolas Schmit

Med letoma 1998 in 2019 je na primer število nezgod pri delu brez smrtnega izida v EU upadlo za 58 %, število nezgod s smrtnim izidom pa za 57 %. K temu zmanjšanju so prispevali boljši preventivni ukrepi, gospodarski razvoj in premiki z vidika delovne sile. A vendar je do največjega zmanjšanja prišlo pred letom 2010, saj te številke v zadnjih letih ostajajo nespremenjene,“ je pojasnil začasni izvršni direktor agencije EU-OSHA William Cockburn. Poročilo vsebuje tudi pregled možnih izboljšav, zastalega in nejasnega razvoja ter zaskrbljujočih področij, kot so nestandardne oblike dela, neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ali telesna nedejavnost, in prihodnjih izzivov.

Poročilo je pozdravil tudi Nicolas Schmit, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice: „Varnost in zdravje pri delu sta bistven del delovanja vsake organizacije. Zaradi sprememb na delovnih mestih, ki so jih povzročili kriza zaradi pandemije covida-19, zeleni, digitalni in demografski prehodi ter znanstveni in tehnološki napredek, je Komisija junija 2021 sprejela nov strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027. Agencija EU-OSHA je v svojem poročilu „Varnost in zdravje pri delu v Evropi: stanje in trendi za leto 2023“ temeljito analizirala, na katerih področjih se je stanje na delovnih v EU izboljšalo in kje nas čaka še veliko dela.

Agencija EU-OSHA upa, da bo z objavo tega poročila pomembno prispevala k oblikovanju prihodnjih politik in pristopov k varovanju varnosti in zdravja delavcev po Evropi. Z orodjem za vizualizacijo podatkov iz barometra za varnost in zdravje pri delu je mogoče te je preprosto pregledati in analizirati po posameznih državah.

Vrh o varnosti in zdravju pri delu bo potekal 15. in 16. maja 2023 v švedski prestolnici Stockholm. Na dogodku, ki ga bosta skupaj organizirala Evropska komisija in švedsko predsedstvo EU, se bodo srečale institucije EU, države članice, socialni partnerji in drugi deležniki. Agencija EU-OSHA bo z udeleženci dejavno sodelovala v razpravah o prvih spoznanjih in izkušnjah iz strateškega okvira EU, vključno z napredkom v pristopu „vizija nič“ na področju smrtnih primerov, povezanih z delom. Druge teme vključujejo duševno zdravje v poklicnem življenju, vlogo socialnih partnerjev, učinke vročinskih valov in podnebnih sprememb na področju VZD ter oceno nacionalnih strategij za varnost in zdravje pri delu.

Agencija EU-OSHA je v okviru vpliva podnebnih sprememb in vročinskih valov na VZD predstavila vodnik o VZD in vročinskem stresu, ki vsebuje praktične smernice za obvladovanje tveganj, povezanih z delom v vročini, in informacije o tem, kaj storiti, če se pri delavcu pojavijo bolezen ali zdravstvene težave, povezane z vročino. 

 

Povezave:

 

Gibanje skupnega števila nezgod pri delu brez smrtnega izida in stopnje pogostosti (št. nezgod na 100 000 delavcev), 1998 in 2019 – Eurostat

Podatki za leto 1998: Statistika na kratko, tema 3-16/2001: Eurostat: Nezgode pri delu v EU v obdobju 1998–1999. Podatki za leto 2019: Eurostat: Nezgode pri delu po spolu in resnosti (skupna dejavnost NACE Rev. 2); nezgode pri delu brez smrtnega izida po dejavnosti NACE Rev. 2 in spolu

Notes to editor:

O agenciji EU-OSHA

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Raziskuje, razvija in razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske kampanje za ozaveščanje. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU in zunaj njenih meja.

Zdaj nas lahko spremljate na Facebooku, X (Twitter)-ju, LinkedInu, YouTubu ali se naročite na naše mesečno glasilo OSHmail. Lahko se prijavite tudi za redno prejemanje novic in informacij agencije EU-OSHA prek virov RSS.

https://osha.europa.eu/sl