You are here

Sporočila za javnost
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO - 21/06/2016 - 01:45

Več kot 100 partnerjev iz vse Evrope pridruženih kampanji Zdrava delovna mesta za vse generacije

Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je potrdila, da se je njeni vseevropski kampanji Zdrava delovna mesta za vse generacije za obdobje 2016–2017 pridružil prvi val uradnih in medijskih partnerjev kampanje. Mrežo uradnih partnerjev kampanje sestavljajo evropska in mednarodna podjetja in organizacije, ki zastopajo različne sektorje, vključno z združenji delodajalcev in delavcev, tehnološkimi platformami, nevladnimi organizacijami in multinacionalnimi podjetji. Pridružili so se tudi medijski partnerji kampanje, da bi prek publikacij in interneta pomagali okrepiti ozaveščenost.

27 % delavcev v EU meni, da do 60. leta ne bodo sposobni opravljati istega dela. S spodbujanjem trajnostnega dela in zdravega staranja moramo izboljšati delovno življenje vseh generacij delavcev.

Kampanja Zdrava delovna mesta za vse generacije se osredotoča na trajnostno delovno življenje v okviru staranja delovne sile v Evropi. Ključno sporočilo je preprečevanje tveganj skozi celotno delovno življenje, pri čemer je ocena tveganja podlaga za preprečevanje nesreč in bolezni na delovnem mestu, v povezavi z rehabilitacijo, vrnitvijo na delo in vseživljenjskim učenjem.

 

Direktorica agencije EU-OSHA dr. Christa Sedlatschek je pojasnila, kako pomembni so partnerji kampanje: „27 % delavcev v EU meni, da do 60. leta ne bodo sposobni opravljati istega dela. S spodbujanjem trajnostnega dela in zdravega staranja moramo izboljšati delovno življenje vseh generacij delavcev, pri čemer bo ključno preprečevanje tveganj. Organizacije lahko s pridružitvijo kampanji za obdobje 2016–2017 dajejo zgled in imajo vodilno vlogo pri izvajanju praktičnih rešitev za obvladovanje dejavnika staranja na delovnem mestu. Njihov prispevek je bistven za seznanitev čim večjega števila ljudi s kampanjo.“

 

Prvi val uradnih partnerjev kampanje, ki bodo sodelovali v kampanji, je večinoma sestavljen iz organizacij, ki so obnovile svojo zavezo po uspešnem sodelovanju v kampanji Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta 2014–2015. Partnerstvo v kampanji ponuja številne koristi, kot so večja prepoznavnost, uporaba orodij in gradiva kampanje, povezovanje v mreže in izmenjava spoznanj.

 

Luca VISENTINI, generalni sekretar ETUC (Evropska konfederacija sindikatov), je kot uradni partner kampanje pojasnil svoja pričakovanja: „Konfederacija ETUC pričakuje, da se bo s kampanjo ozaveščalo o potrebi po vključevanju delavcev in odborov za varnost za boljšo preventivo za vse generacije in na vseh delovnih mestih ter o potrebi po ukrepanju na zakonodajni ravni za izboljšanje delovnih razmer v Evropi.“

 

Markus J. BEYRER, generalni direktor BUSINESSEUROPE, je glede sodelovanja svoje organizacije v kampanji dejal: „Spoznati moramo, kako lahko delavci ostanejo dlje zaposleni, dobrega zdravja in produktivni ves čas delovnega življenja. Hkrati se moramo izogibati posploševanju in stereotipiziranju ljudi glede na starost. Upamo, da bo kampanja pomagala delodajalcem z ustreznimi informacijami in orodji v zvezi s tem.“

 

Uradni partnerji kampanje imajo tudi priložnost sodelovati pri številnih dogodkih in dejavnostih, med katerimi je možnost tekmovanja v posebni kategoriji partnerjev kampanje za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje. Med celotno kampanjo bodo redno potekali tudi dogodki za izmenjavo dobre prakse, ki jih organizirajo partnerji sami. Ti dogodki so priložnost za organizacije, da razpravljajo o uspešnih praksah upravljanja varnosti in zdravja pri delu v zvezi s staranjem na delovnem mestu ter da se učijo druga od druge.

 

Drugi val partnerjev naj bi se kampanji pridružil jeseni 2016. Agencija EU-OSHA poziva zainteresirane strani, naj se prijavijo prek spleta do septembra 2016.

 

Medijski partnerji, ki so se do zdaj pridružili kampanji, vključujejo novinarje in urednike, ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu po vsej Evropi ter uporabljajo svoje mreže in tiskane, spletne in družbene medije za pomoč pri promociji kampanje in njenih sporočil. Organizirajo tudi dogodke, vključujejo gradivo kampanje v usposabljanja, oglašujejo natečaj za priznanja za dobro prakso in spodbujajo prijave na nanj.

 

Povezave:

 

Uradni partnerji kampanje za obdobje 2016–2017:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Medijski partnerji kampanje za obdobje 2016–2017:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Eurofound (Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer) (2015), „Šesta evropska raziskava o delovnih pogojih – 2015“.

Opombe za urednika: 
1.

Kampanja Zdrava delovna mesta za vse generacije za obdobje 2016–17 ozavešča o pomenu dobrega upravljanja varnosti in zdravja pri delu skozi celotno delovno življenje ter o pomenu prilagajanja dela posameznikovim sposobnostim, pa naj bo to na začetku ali pa ob koncu poklicne poti delavca. Podobno kot prejšnje kampanje za zdravo delovno okolje tudi to kampanjo na nacionalni ravni usklajujejo kontaktne točke Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, podpirajo pa jo uradni partnerji kampanje in medijski partnerji.

Kampanja se začne 15. aprila 2016. Ključni datumi v časovnem razporedu kampanje vključujejo evropski teden varnosti in zdravja pri delu (oktobra 2016 in 2017) ter slavnostno podelitev priznanj za dobro prakso na področju zdravega delovnega okolja (aprila 2017). Kampanja se bo zaključila z vrhom o zdravem delovnem okolju (novembra 2017), ko se bodo vsi, ki so v njej sodelovali, sestali z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, da bi ocenili, kakšni so dosežki kampanje in pridobljena nova spoznanja.

2.

Dvoletne kampanje Zdravo delovno okolje potekajo v več kot 30 evropskih državah in se štejejo za največje tovrstne kampanje s področja varnosti in zdravja pri delu na svetu. Njihovo ključno sporočilo je, da je učinkovito upravljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu dobro za delavce, posel in družbo kot celoto.

3.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) prispeva k temu, da bi Evropa postala varnejše, bolj zdravo in produktivnejše delovno okolje. Proučuje, pripravlja in širi zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju ter organizira vseevropske kampanje za povečevanje ozaveščenosti. Ustanovila jo je Evropska unija leta 1994, sedež pa ima v Bilbau v Španiji. Agencija združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU-28 in izven njihovih meja.

Zdaj nas lahko spremljate na Facebooku, Twitterju, LinkedInu, YouTubu ali se naročite na naše mesečno glasilo OSHmail. Lahko se prijavite tudi za redno prejemanje novic in informacij agencije EU-OSHA prek virov RSS.

http://osha.europa.eu