Sporočila za javnost
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO - 12/11/2019 - 14:00

Srečanje na vrhu Zdravo delovno okolje spodbuja dobre prakse pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi pri delu

Danes Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pozdravlja evropske deležnike s področja varnosti in zdravja pri delu v španskem mestu Bilbau na srečanju na vrhu v okviru kampanje za zdravo delovno okolje za leto 2019. Po še eni uspešni dvoletni kampanji je to srečanje na vrhu odlična priložnost za razmislek o pridobljenih spoznanjih in izmenjavo dobrih praks pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnem mestu.

V kampanji za obdobje 2018–2019 je sodelovalo največ partnerjev doslej. Agencija EU-OSHA je v 30 državah organizirala več kot 350 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 17 000 oseb.

Vodilni strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu ter nosilci odločanja iz vse Evrope sodelujejo z institucijami EU in nacionalnimi informacijskimi točkami agencije EU-OSHA, uradnimi partnerji kampanje, medijskimi partnerji ter socialnimi partnerji, da bi proučili dosežke kampanje za obdobje 2018–2019 „Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta“ in v njej pridobljena spoznanja. Pri tem si izmenjujejo znanje in dobre prakse ter proučujejo prihodnje strategije za učinkovito preprečevanje in trajnostno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Veliko evropskih delavcev je vsakodnevno izpostavljenih nevarnim kemičnim snovem, uporaba nevarnih kemikalij pa narašča. Naša zadnja raziskava ESENER-3, ki je bila izvedena leta 2019, potrjuje, da je 38 % evropskih podjetij poročalo o možnih nevarnih kemičnih ali bioloških snoveh na njihovih delovnih mestih. [1] Kampanja agencije EU-OSHA za obdobje 2018–2019 je bila zelo uspešna pri ozaveščanju o tveganjih, katerim so izpostavljeni delavci, in spodbujanju preventivne kulture.

Christa Sedlatschek, izvršna direktorica agencije EU-OSHA, je poudarila odločenost agencije, da vzpostavi kulturo preprečevanja tveganj, in kako je ta vidik odražen v uspehu kampanje:

V kampanji za obdobje 2018–2019 je sodelovalo največ partnerjev doslej. Agencija EU-OSHA je v 30 državah organizirala več kot 350 dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot 17 000 oseb. Ta uspešna kampanja, ki jo bomo nadaljevali z zagotavljanjem praktičnih orodij in smernic za naše občinstvo ter nadaljnjim sodelovanjem v akcijskem načrtu za rakotvorne snovi, se bo zaključila na srečanju na vrhu za zdravo delovno okolje.“

Vzporedne delavnice (organizirane za spodbujanje razprav med delegati) se osredotočajo na:

  • preventivne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu;
  • dobre prakse in ukrepe;
  • trajnostno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi in njihovo nadomeščanje v proizvodnih procesih;
  • prihodnje izzive za učinkovito preprečevanje tveganj. 

Vrhunec srečanja na vrhu bo slovesna podelitev priznanj za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje, s katerimi bodo nagrajeni inovativni prispevki podjetij k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanju dobre prakse. Letos bo deset organizacij prejelo priznanje za svoje proaktivne in trajnostne pristope k zaščiti delavcev pred nevarnimi kemičnimi snovmi.

V osrednjem govoru bo Greett Schoeters iz Evropske agencije za okolje predstavila svoj pogled na to, kako lahko pridobljene izkušnje iz preteklosti uporabimo za oblikovanje in izboljšanje prihodnjih praks.

Na zadnjem srečanju v okviru dogodka bodo predstavili tudi priprave na prihodnjo kampanjo za obdobje 2020–2022 z naslovom Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta. Ta kampanja, ki je prva v triletnem ciklu, je namenjena ozaveščanju o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom, ter spodbujanju obvladovanja in preprečevanja teh razširjenih in zelo resnih okvar.

Srečanje na vrhu se bo prenašalo v živo na spletu, vse vzporedne delavnice pa bodo posnete in objavljene na spletišču agencije EU-OSHA.

Povezave:

[1] Prve ugotovitve — tretja evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-3), EU‑OSHA, 2019, ki bo objavljena konec leta 2019.

Opombe za urednika: 
1.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Raziskuje, razvija in razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske kampanje za ozaveščanje. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU in zunaj njenih meja.

Zdaj nas lahko spremljate na Facebooku, Twitterju, LinkedInu, YouTubu ali se naročite na naše mesečno glasilo OSHmail. Lahko se prijavite tudi za redno prejemanje novic in informacij agencije EU-OSHA prek virov RSS.

http://osha.europa.eu

2.

Kampanja Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta 2018–2019 je namenjena povečanju ozaveščenosti o nevarnih kemičnih snoveh v delovnem okolju in zagotavlja informacije o načinu preprečevanja tveganj, povezanih z njimi. Poudarek v kampanji je zlasti na delavcih s posebnimi potrebami in ciljnih skupinah, ki so posebej občutljive na tveganja, na primer delavcih migrantih in mladih. Podobno kot prejšnje kampanje za zdravo delovno okolje tudi to kampanjo na nacionalni ravni usklajujejo informacijske točke Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, podpirajo pa jo uradni in medijski partnerji kampanje.

Kampanja se je začela aprila 2018. Ključni datumi v časovnem razporedu kampanje vključujejo evropski teden varnosti in zdravja pri delu (oktobra 2018 in 2019) ter slavnostno podelitev filmske nagrade na področju zdravega delovnega okolja (novembra 2018 in 2019). Kampanja se bo zaključila z vrhom o zdravem delovnem okolju (novembra 2019), ko se bodo vsi, ki so v njej sodelovali, sestali z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, da bi ocenili, kakšni so dosežki kampanje in pridobljena nova spoznanja.