You are here

Kotiček za novinarje

Novosti
24/07/2018

Agencija EU-OSHA sprejema prijave za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 2018–2019.

Če dejansko trajnostno izboljšujete varnost in zdravje pri delu z varnim ravnanjem z nevarnimi kemičnimi snovmi, nas o tem obvestite. Žirija bo iskala konkretne primere inovativnega in učinkovitega upravljanja varnosti in zdravja pri delu in dokaze o njihovi prenosljivosti na druga delovna mesta.

Sporočila za javnost

26/06/2018 - 01:30

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) objavlja imena uradnih medijskih partnerjev kampanje, ki se bodo pridružili njeni vseevropski kampanji s področja varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. Podpora teh partnerjev je ključna za uspeh kampanje, partnerji pa imajo v zameno različne ugodnosti in priložnosti.