You are here

Kotiček za novinarje

Novosti
21/03/2018

Nevarne snovi ostajajo pomembna tema na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu, ki vpliva na milijone delavcev po Evropi. Vendar so obseg te izpostavljenosti in s tem povezana tveganja pogosto podcenjeni ali prezrti.

Prihodnja kampanja Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta, ki jo organizira agencija EU-OSHA, je namenjena izpodbijanju zmotnega prepričanja, ozaveščanju o tveganjih ter širjenju dobre prakse in virov za učinkovito obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu.

Sporočila za javnost

25/01/2018 - 01:45

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je povabila komisarko Marianne Thyssen in druge zainteresirane strani na seminar o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev v mikro- in malih podjetjih. Seminar bo potekal 25. januarja v Bilbau in sovpada z objavo dveh novih poročil o najnovejših ugotovitvah projekta agencije mikro- in malih podjetjih.