You are here

Kotiček za novinarje

Novosti

Sporočila za javnost

23/10/2017 - 01:30

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) danes začenja evropski teden varnosti in zdravja pri delu. V tem tednu, ki bo trajal do 27. oktobra, se bodo povezala podjetja, strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu ter delavci, da bi izmenjali dobre prakse o trajnostnem delu in zdravem staranju v okviru kampanje „Zdrava delovna mesta za vse generacije“.

04/09/2017 - 01:30

Na XXI. svetovnem kongresu o varnosti in zdravju pri delu, ki bo v Singapurju od 3. do 6. septembra, bo Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) skupaj z Mednarodno organizacijo dela prestavila nove ocene stroškov slabe varnosti in zdravja pri delu. Nove ugotovitve kažejo, da se zaradi posledic poškodb in bolezni, povezanih z delom, po vsem svetu izgubi 3,9 % BDP, kar pomeni letno po grobi oceni 2 680 milijard EUR [1].