Ljudje in mesto so v osrčju proslav ob 25. obletnici agencije EU-OSHA

Agencija EU-OSHA v letu 2019 praznuje 25. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti izraža zadovoljstvo ob dosežkih pri oblikovanju vseevropske mreže partnerjev in ohranjanju zaveze glede zagotavljanja varnejših, bolj zdravih in produktivnejših delovnih mest za prebivalce Evrope. To je odlična priložnost, da izrečemo priznanje zaslužnim ljudem in kraju: osebju agencije in mestu, kjer je njen dom.

Bilbao

Sedež agencije EU-OSHA je od leta 1996 v živahnem mestu Bilbao. V 19. in 20. stoletju je bilo mesto glavna gonilna sila industrije, nato pa ob upadu težke industrije zapadlo v globoko recesijo, tako kot številna druga industrijska območja. Kljub temu so mestne oblasti za Bilbao videle svetlo prihodnost in pred začetkom 90. let prejšnjega stoletja intenzivno vlagale v obnovo opuščenih industrijskih območij ter privabljanje kulturnih in turističnih akterjev. Agencija je bila v času domovanja v mestu priča odprtju ikonskega muzeja Guggenheim, podelitvi prve svetovne nagrade Leeja Kuana Yewa za mesto, ki jo je leta 2010 prejela bilbajska mestna hiša, in imenovanju Bilbaa za evropsko mesto leta na podelitvi nagrad za urbanizem za leto 2018.

© EU-OSHA/David Tijero

V krogih EU je agencija postala znana kot „bilbajska agencija“, pri čemer ta vzdevek označuje poseben in vzajemno koristen odnos med mestom in organizacijo. Nobeno presenečenje ni, da agencija skrbi za dobre odnose z bilbajskimi oblastmi, sodeluje pa tudi z baskovskim organom za varnost in zdravje pri delu Osalan.

Največja dragocenost agencije – njeno osebje

Agencija EU-OSHA je trdno prepričana, da je njena največja dragocenost visoko usposobljeno in predano osebje. Vsi zaposleni so strokovnjaki na svojem področju: varnost in zdravje pri delu, komunikacije, informacijska tehnologija, finance, človeški viri, uprava in mreženje. Trenutno zastopajo 16 držav članic in utelešajo evropsko kulturo agencije.

„Agencija ima izredno usposobljeno in motivirano osebje. Dobro osebje na vseh ravneh in kompleksna mešanica evropskih narodnosti ustvarjata močno ƒ‚evropsko‘ kulturo. Agencija mi je bila kot družina.“

Dr. Jukka Takala, nekdanji direktor agencije EU-OSHA

V zameno agencija posveča veliko pozornost svojim zaposlenim in jim zagotavlja izjemno kakovostne delovne pogoje, za kakršne si sicer prizadeva s svojimi kampanjami po Evropi. Ti vključujejo ergonomska delovna mesta in opremo ter izvajanje politike in načrta za preprečevanje stresa, s čimer agencija skrbi za fizični in psihični vidik varnosti in zdravja pri delu.

© EU-OSHA Photo Competition 2011/Frederic Santiago

Agencija si v skladu z okvirno direktivo o varnosti in zdravju pri delu prizadeva za čim boljše delovne pogoje tako za svoje zaposlene kot za zaposlene svojih izvajalcev. Poleg tega je zavezana zmanjševanju okoljskega odtisa, na primer z nameščanjem sodobnih, energijsko učinkovitih sistemov razsvetljave in električnih sistemov, zmanjševanjem in recikliranjem pisarniških odpadkov, uporabo okolju prijaznih čistil in najemanjem izvajalcev z istimi vrednotami.

Ko smo trenutne in nekdanje zaposlene in partnerje vprašali, kaj je oziroma je bilo najboljše pri delu z agencijo EU-OSHA, je bil odgovor vedno enak: sodelavci.

„Moji sodelavci, vključno z zelo strokovnim osebjem agencije … Pot v Bilbao je zame kot pot domov … Od sodelavcev se veliko naučim.“

Károly György, podpredsednik upravnega odbora agencije EU-OSHA

Vse od začetka delovanja agencije pred 25 leti so v osrčju njenega uspeha zaposleni in mesto Bilbao. Proslave ob 25. obletnici delovanja so poklon njenemu osebju – sedanjemu in nekdanjemu –, katerega veščine, strast in zavzetost so agencijo spremenili v organizacijo, kakršna je danes, ter ki so se v okviru partnerstev trudili za varno in zdravo Evropo.