Dobrodošli v registru dokumentov agencije EU-OSHA!

Člen 255 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki se izvaja z Uredbo št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001, vsem državljanom Unije in vsem fizičnim ali pravnim osebam s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic podeljuje pravico dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je zavezana k povečanju preglednosti, maja 2004 pa je z odločbo upravnega odbora sprejela Uredbo št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov.

Dostop do dokumentov urejajo naslednji predpisi in zakonodajne določbe:

V registru je navedeno, kateri dokumenti so že dostopni javnosti. V navedenem primeru je njihovo vsebino mogoče prikazati ali pa jo prenesti neposredno iz podatkovne zbirke.

Oglejte si register razpoložljivih dokumentov

Če želite pridobiti dokumente, ki niso neposredno dostopni iz registra, morate izpolniti obrazec, s katerim podate zahtevek za dostop.

Zahtevek lahko predložite tudi po navdni pošti ali e-pošti v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije na naslov:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Španija

E-naslov: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Dostop do dokumentov, za katere veljajo izjeme iz členov 4 in 9 Uredbe št. 1049/2001, je lahko omejen.

Upoštevajte, da noben sklic, naveden v registru, ni pravno zavezujoč. Zavezujoči so samo pravni akti, objavljeni v Uradnem listu.