You are here

Preprečevanje goljufij in navzkrižja interesov

Agencija EU-OSHA se je zavezala izboljšati preprečevanje in odkrivanje goljufij ter pogojev za preiskave goljufij, s sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami doseči zadostni odškodovalni in svarilni učinek ter upoštevati zakonitost postopka.

Preprečevanje goljufij

V ta namen je sprejela  celovito strategijo za boj proti goljufijam, v kateri so opredeljene odgovornosti različnih deležnikov.

To je v skladu s finančno uredbo agencije (členoma 30 in 111) in zahtevami iz časovnega načrta za ukrepanje na podlagi skupnega pristopa za decentralizirane agencije EU, ki ga je pripravila medinstitucionalna delovna skupina.

Koristne povezave

Preprečevanje navzkrižja interesov 

Agencija EU-OSHA je zavezana k zagotavljanju neoporečnosti sprejetih odločitev in objavljenih informacij ter h krepitvi odgovornosti za svoje delo in dejavnosti. Zaradi tega imata upravljanje in preprečevanje navzkrižja interesov pomembno vlogo.

V skladu s politiko agencije EU-OSHA o upravljanju navzkrižij interesov člani upravnega odbora, izvršnega odbora in svetovalnih skupin ob svojem imenovanju in vsakih pet let predložijo izjave o interesih in povzetek svojih življenjepisov. Ta politika podrobno opredeljuje vsebino izjave o varovanju zasebnosti, postopek, ki ureja predložitev, ocenjevanje in potrjevanje izjav o interesih, ter povzetek življenjepisa in postopek v primeru zlorabe zaupanja.

Poleg tega so izjave o interesih ter povzetki življenjepisov, ki so jih predložili izvršni direktor in vodilni uslužbenci, dostopni javnosti, da bi se zagotovila večja preglednost.

Upravni odbor za agencijo sprejme tudi strategijo za boj proti goljufijam.

Koristne povezave

Politika agencije EU-OSHA o upravljanju navzkrižij interesov, vključno z izjavo o varovanju zasebnosti

Postopek predložitve, ocenjevanja in potrjevanja izjav o interesih ter povzetkov življenjepisov

Postopek v primeru zlorabe zaupanja

Izjave o interesih ter povzetki življenjepisov članov upravnega odbora, izvršnega odbora in svetovalnih skupin

Izjave o interesih ter povzetki življenjepisov, ki so jih predložili izvršni direktor in vodilni uslužbenci