25 let sodelovanja za varno in zdravo Evropo

Image

V letu 2019 agencija EU-OSHA praznuje 25 let sodelovanja, da bi bila evropska delovna mesta varnejša, bolj zdrava in produktivnejša. Tu boste našli vse informacije o 25. obletnici ustanovitve agencije EU-OSHA.

EU-OSHA postane del evropskega projekta

Varnost in zdravje na delovnem mestu (OSH) je bilo v središču evropskega projekta že od samega začetka, in sicer z ustanovitvijo Evropske skupnosti za premog in jeklo. Najpomembnejši mejnik za varnost in zdravje na delovnem mestu v razvijajoči se EU je bila objava Okvirne direktive (89/391/EGS) leta 1989. Ta je določila skupna načela in postavila oceno tveganja v središče zakonodaje o varnosti in zdravju na delovnem mestu. V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo v Evropi vsako leto več kot 4 milijone nesreč na delovnem mestu – 8 000 jih je bilo usodnih. V odgovor na te šokantne podatke je Evropska komisija leto 1992 razglasila za evropsko leto varnosti in zdravja pri delu. S tem so bili postavljeni temelji za ustanovitev agencije EU-OSHA leta 1994, ostalo je že preteklost.

Kaj pa prihodnost?

Zadnjih 25 let je bilo obdobje pomembnih sprememb v svetu dela in izjemnih sprememb v EU. Prihodnost je negotova, vendar bo zaradi tehnološkega razvoja, političnih in družbenih pritiskov ter sprememb v gospodarstvu, demografiji in sami EU slej ko prej prinesla nove izzive. Dobri odnosi med agencijo EU-OSHA z vsemi partnerji – Evropsko komisijo, nacionalnimi kontaktnimi točkami, socialnimi partnerji, partnerji v kampanji in deležniki – bodo kos vsem tem izzivom.

Ne glede na prihodnost si bodo agencija EU-OSHA in njeni partnerji še naprej prizadevali, da bi Evropa postala varnejše, bolj zdravo in produktivnejše mesto za delo.